Temperament Cimbal Orchestra

Instagram

Prídeme zahrať aj vám?

+421 (0)908 515 710
tcorchestra@tcorchestra.com

Sledujte nás

Image Alt

OZ Cimbal

Občianske združenie Cimbal vzniklo v roku 2006 na podnet rodiny Budinskej z Holcovho Majera. Anton Budinský počas pôsobenia vo funkcií štatutárneho zástupcu OZ Cimbal stál ako mentor pri množstve aktivít. Dôležitou súčasťou činnosti občianskeho združenia je Temperament Cimbal Orchestra, v ktorom pôsobí aj jeho mladší syn Michal, od októbra 2020 zároveň štatutárny zástupca OZ. Starší syn Martin pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu J.L.Bellu a Akadémií umení v BB, venuje sa koncertnej činnosti a je členom Umeleckého súboru Lúčnica.

OZ Cimbal od roku 2006 usporadúva výchovné koncerty pre základné školy po celom Slovensku, kde zhruba na 200 koncertoch za rok kde prezentujeme tradičné ľudové nástroje. Každoročne organizuje cimbalovú prehliadku s názvom Na cimbalovú nôtu a ďalšie kultúrne podujatia po celom Slovensku.

Anton Budinský je zberateľom ľudových piesní. Je spoluzakladateľom a organizátorom prehliadky heligonkárov v Žarnovici, každý rok sa zúčastňuje ako porotca na prehliadke heligonkárov v Budinej, účinkuje na rôznych festivaloch a folklórnych podujatiach. Prezentuje sa aj v oblasti vydávania publikácií s ľudovou tematikou (Škola hry na šesťdierkovú pastiersku píšťalku, Zborníky ľudových piesní a iné). OZ Cimbal zastrešuje aj produkciu CD. V spolupráci s Temperament Cimbal Orchestra vydalo niekoľko úspešných CD nosičov: Na  Potulkách, Povedzte mojej materi, Jaroslav Harazin a Temperament Cimbal Orchestra. Najnovším počinom je CD s názvom Anton Budinský a Temperament Cimbal Orchestra. Tento album je vydaný k 65. narodeninám Antona Budinského.

OZ Cimbal

Michal Budinský – predseda občianskeho združenia

Kostolná 3538, 962 12 Detva

IČO: 42 008 522

DIČ: 2022275662

IBAN: SK93 0200 0000 0022 5339 2857

Telefón: +421 908 817 445

E-mail: budinskymiso@gmail.com