Home Diskografia Jaroslav Harazin a Temperament Cimbal Orchestra

Jaroslav Harazin a Temperament Cimbal Orchestra

Jarko Harazin a Temperament Cimbal Orchestra

1. Na tch lazoch vyla hviezda jasn

2. Ke? som iiou hore dedinou

3. Mm ja enu Zuzku

4. Mal som prste? s modrm o?kom

5. Cifrovanie z hrad

6. Ke? som iiou na vojnu

7. Po?me chlapci, po?me zbja? - P?a??ka moja

8. V naom dvore stud?a murovan

9. Ja som ?lovek ve?mo dobr

10. Povedz e mi moj mil

11. V naom dvore vyriastla jedli?ka - V zhrade som bielu ruu trhala

12. Zapriahnem si ko?a - A tam dolu, v dolnom konci

13. Sihote, sihote

14. Mil, mil ?i je tebe nie ?ako

15. Veje vietor po O?ovej - Boli sme mi kamarti vern

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temperament Cimbal Orchestra:

Jaroslav Harazin a.h. 1.husle, Michal O?apka 2.husle

Slavomr urina viola, Milan Gonda - kontrabas

Michal Budinsk cimbal, ps?a?ka, Rbert Boe?a a.h.- mal bubon

Spev:

Iveta Bystrianska, Jozef Martinsk, Jn Chabada Chovan

Vber piesn:

Michal Budinsk, Jaroslav Harazin, Jozef Martinsk, Jn Chabada Chovan

Aranmny: Michal Budinsk

Zvukov ria a premastering: Ml?arecords Rne Boe?a

Foto a Design: Ml?arecords Rbert Boe?a

Nahrat v Ml?i, Aprl 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie?o zaujmav oJaroslavovi Harazinovi:

Narodil sa vo Zvolene vroku 1964. Jeho predkovia pochdzali zVg?askej Huty-Kalinky, z?asti Podlysec. Muzicrovanie vjeho rodine je spojen so tyrmi predchdzajcimi generciami. Vroku 1884 sa narodil Jarov prastar otec Jn, ktor hrval na husle aneskr na kontrabas. Star otec Martin (1908) bol kontrom.Hrval so svojm otcom Jnom. Neskr sa knim pridal aj podpoliansky prim tefan Michna, ktor bol vagrom starho otca.

Ako bolo zvykom uHarazinovcov, star otec Martin za?al u?i? svojho syna, Jarovho otca Jna (1935) na husle sm. Takisto sa pri?al aj vjeho ?udovej hudbe, ktor okrem inho doprevdzala aj FS Dolina zo Slatinskch Lazov. Hudba sa tak dostala aj do prmenia avolali ich do muzikantov.

Jn Harazin tudoval na VP v Nitre, kde sa stal prvm primom FS Zobor. Opr rokov na to sa srodinou usadil vo Zvolene a po ve?eroch za?al u?i? Jarka ?udov pesni?ky. To boli prv sksenosti s?udovou hudbou. Otcova snaha anov sksenosti z?udovej koly umenia Jarko ve?mi dobre zro?il. Stal sa zneho ikovn huslista a jeho meno bolo na Podpo?an ?oraz zvu?nejie.

Lsku k?udovej hudbe Jaro neme poprie?. Sved? otom aj mnostvo muzikantskch aktivt. Najskr hrval prv husle vo FS Marna vo Zvolene. Po ?ase sa stal vedcim a primom ?udovej hudby tohto telesa. Popri tdiu na VP vNitre ?inkoval vo FS Zobor, kde bol primom ?udovej hudby. Po?as ro?nej vojen?iny psobil vBrne vo VSPT Jnok. ?alej ?inkoval vtelesch FS Hri?ov?an zHri?ovej a?udovej hudbe Jna Hron?eka, vo FS Po?ana vo Zvolene, DFS Zorni?ka vo Zvolene (ako vedci hudby), ?H V?tek zBanskej Bystrice avo Vrchrskom orchestri.

Popri tomto ?inkovan vrznych zoskupeniach sa pohrval smylienkou zaloi? si vlastn kapelu, ?o sa mu aj podarilo. Osud ho op? zavial do FS Marna, kde hrval so svojou kapelou. Po pr rokoch sa cesty spojili, vtedy smladm cimbalistom Michalom Budinskm, ktor priiel do FS Marna.

Po ?ase sa zkolegov vsbore stali priatelia aich spoluprca sa spojila sTemperament Cimbal Orchestra. T pretrvva a dodnes. Treba zdrazni?, e muzikanti sa navzjom poznaj ve?mi dobre. Okrem hudby ich spjaj dobr vz?ahy apriate?stv a vedia, ?o jeden od druhho mu o?akva?. Pri spolo?nch hraniach sa interpreti rozhodli svoje predstavy zachova? avsledkom je prve toto nov CD.

Npomocn pri tomto projekte boli aj spevci Iveta Bystrianska z Detvy, Jozef Martinsk zo Zvolena a Jn Chabada Chovan zO?ovej. S poslednm menovanm Jaro ?inkuje vo FSk O?ovan zO?ovej.

Prjemn po?vanie nahrvok, ktor vznikli zo spoluprce Jaroslava Harazina, Temperament Cimbal Orchestra aspevkov slistov Vm zcelho srdca el

TIBOR M. KU?ERA CEROVSK

 

 

Reklamný panel
Reklamný panel

Anketa

Ktor z naich vydanch CD sa Vm najviac p?i?