Home Ponuka Realizcia CD nosi?ov

naTemperament Cimbal Orchestra je ve?mi flexibiln teleso, ?o potvrdilo pri ve?a projektoch, na ktorch sa podie?alo. Vetci ?lenovia s vyh?advan tdiov hr?i a maj dostatok sksenost pri realizci CD nosi?ov. Kapela sa podie?ala na5 samostatnch nosi?och, ktor si mete pozrie? v diskografi.?lenovia Temperament Cimbal Orchestra psobili samostatne na ve?a CD projektoch. Informcieo spoluprci s inmi telesamisi pre?tate v profiloch jednotlivch muzikantovz orchestra.

Aby sme Vm dostato?ne splnili Vae poiadavky vieme zabezpe?i?:

- celkov realizciu CD nosi?ov pre folklrne skupiny a slistov spevkov

- vber a spracovanie hudobnho materilu

- prpravu a realizciu nahrvky

- samotn vrobu CD nosi?ov

 

Reklamný panel
Reklamný panel

Anketa

Ktor z naich vydanch CD sa Vm najviac p?i?