Home Ponuka Spolo?ensk podujatia
poTemperament Cimbal Orchestra
Vm ponkahudobn produkciupri rznych prleitostiach (mestsk oslavy a vro?ia, festivaly,kultrne podujatia,firemn akcie, plesy, ve?ierky, konferencie...), alebozbavno-relaxa?n aktivity(zbavy, folklrne vystpenia, obedy, ve?ere, recepcie, bankety, rodinn oslavy, svadby...)Je to ve?mi flexibiln teleso, ktor Vm ponka rzne alternatvne zoskupenia, nie len ?o sa tka po?tu, ale aj vberom repertoru.
Vieme zabezpe?i?:
- vlastn ozvu?enie,DJ-a,
- slovho spevka,spevcku skupinu,
- starejieho,
-intrumentalistu (fujara, helignka, p?a?a....),
-tane?n skupinu (folklr, spolo?ensk tance, jazz, pop....),
- ?ep?enie nevesty,
- vzdobu sly,
- kameramana, fotografa,
- celkov cathering a in...
Zavolajte nm a vieme sa prispsobi? vaim konkrtnym potrebm.
Reklamný panel
Reklamný panel

Anketa

Ktor z naich vydanch CD sa Vm najviac p?i?