Home Ponuka ?arovn Vianoce

vVianoce s jedny znajkrajch sviatkovvroku, apreto si zaslia ve?k pozornos?. Temperament Cimbal Orchestra Vm pribli ich ?aro akrsu. Spolu so svojimi slistami Vm sprjemnme chladn dni skladbami starch majstrov, barokovch skladate?ov anepochybne krsnymi slovenskmi koledami. Taktie Vm predstavme nieko?ko viano?nch piesn vnetradi?nej podobe. Program je zh?adiska atmosfry ve?mi vhodn do kostolov ahistorickch budov.

Ukky si mete vypo?u? v rubrikch Audio a Video, alebotu

 

Reklamný panel
Reklamný panel

Anketa

Ktor z naich vydanch CD sa Vm najviac p?i?