Home O nás Michal Budinský

Michal Budinský

 

 mbMichal Budinský sa narodil 14.5.1986 vo Zvolene do muzikantskej rodiny. Od začiatku mu muzikalitu vštepoval otec, vynikajúci pedagóg, muzikant a multiinštrumentalista a jeho brat, virtuózny cimbalista. Michal ako 4 ročný začal hrávať na flaute. Kým sa dostal ku svojmu ľúbeznému cimbalu prešiel si rôznymi hudobnými nástrojmi (husle, klavír, fujara, píšťaľa, heligónka). Od malička sa u Michala prejavovala veľká muzikalita a cit k hudbe. Na Základnej škole vo Vígľaši pôsobil v detskom súbore Vígľašská ľalia, kde sa stretol zo svojimi terajšími kolegami (Michal Oťapka a Slavomír Šurina). S nástupom na gymnázium začal chodiť do FSž Marína do Zvolena, kde sa spoznal s vynikajúcimi muzikantmi s praxou. Neskôr, popri štúdiu, pôsobil v profesionálnom súbore VFS Jánošík, bol členom 55-členého orchestra Zlaté Husle a pôsobil v rôznych folklórnych projektoch. Po skončení štúdia na gymnázium, nastúpil na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, do cimbalovej triedy Mgr. Art. Martina Budinského. V priebehu tretieho ročníka na Konzervatórium nastúpil na Katedru hudobnej výchovy na UMB v Banskej Bystrici, kde v máji roku 2012 toto štúdium úspešne ukončil. Cez tieto roky pôsobil ako hosť v ďalších folklórnych súboroch, akými boli UFS Mladosť, FS Očovan a iné.

Počas svojich štúdií bol aktívnym aj v iných, hudobných oblastiach. Bol spoluzakladateľom Temperament Cimbal Orchestra s ktorým pôsobí až dodnes, stal sa vynikajúcim upravovateľom ľudových piesní, bol režisérom viacerých programov, nahrával CD s rôznymi hudobnými zoskupeniami a bol organizátor mnohých koncertov a podujatí s Temperament Cimbal Orchestra. V roku 2012 sa mu dostala česť pôsobiť v Štátnej Opere v Banskej Bystrici ako alternácia v postave cimbalistu Miklóša z operety Cigánska Láska – F. Lehár.   

Od roku 2007 pôsobí ako pedagóg na základných umeleckých školách. Momentálne vyučuje cimbal, hudobnú náuku, a ľudový orchester na SZUŠ Quo Vadis vo Zvolene. Od Septembra 2014 je riaditeľom ZUŠ v Stožku. 

Nahraté CD nosiče: Vígľašská ľalia, Vianoce 2000, A v Rejdovej (O. Molota, M. Brdárska), Hore na Budinej (O. Molota, M. Gábor), Cez Podzámčok tečie bystrá vodička (O. Molota), Na potulkách (Temperament Cimbal Orchestra), Vrchárska pieseň (Roman Malatinec), Kéra krajšie (ĽH FSž Marína), Povedzte mojej materi(Temperament Cimbal Orchestra), Šieu som na zálety (Mlan Gábor,Temperament Cimbal Orchestra),Jaroslav Harazin a Temperament Cimbal Orchestra.

Hudobné aranžmány: Repertoár Temperament Cimbal Orchestra, Celovečerný program - FS Bystrina, Kalotaszeg – hudba k tancu FS Urpín, Liptovské fašiangy – hudba k tancu UFS Mladosť, Nane oda lavutaris – inštrumentálna a mnoho iných.

Aranžmány k CD nosičom: Na potulkách, Povedzte mojej materi (Temperament Cimbal Orchestra), Šieu som na zálety (Milan Gábor,Temperament Cimbal Orchestra), Jaroslav Harazin a Temperament Cimbal Orchestra, Cez Podzámčok tečie bystrá vodička (O.Molota), Vrchárska pieseň (Roman Malatinec), CD-nosič k výročiu založenia FS Bystrina a iné sólové skladby pre jednotlivé hudobné vstupy.

Réžia k celovečerným programom: Muzikanskuo špásovania, (OFH 2014), Paganini zo Slatiny, Cimbal na Podpoľaní, Na Potulkách, hudobná réžia k programu Krajanská nedeľa (Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve).

 

 

Reklamný panel
Reklamný panel

Anketa

Ktoré z našich vydaných CD sa Vám najviac páči?