Home O nás Michal Oťapka

Michal Oťapka

 

promo fotoMichal Oťapka sa narodil 25. 1. 1987 vo Zvolene. Ešte pred nástupom na Základnú školu vo Vígľaši začal navštevovať hodiny hry na zobcovú flautu u Antona Budinského. V roku 1995 začal chodiť do triedy pána Ondreja Molotu vo Vígľaši, vtedajšej pobočky ZUŠ Detva. V tom čase sa vyformovala Detská ľudová hudba Vígľašská ľalia, ktorej bol členom. Po skončení základnej školy nastúpil na Gymnázium v Detve, pričom študoval druhý cyklus ZUŠ, no už v triede pána Romana Berkyho. Putá a výborné vzťahy z detstva medzi členmi Vígľašskej ľalie mali za následok pokračovanie tejto kapely a to aj napriek tomu, že každý študoval na inej škole. Výsledkom dobrých vzťahov a spolupráce bolo CD tejto hudby s rovnomenným názvom Vígľašská ľalia. Postupné pôsobenie s týmito, ale aj inými muzikantmi v ňom vzbudilo túžbu zdokonaľovať sa v hre na husliach a preto som sa po dvoch rokoch rozhodol prerušiť štúdium na gymnáziu a nastúpil na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, do husľovej triedy Mgr. Art. R. Karvaya. Neskôr sa dostal do triedy MgA. J. Juříka, jedného zo zakladateľov Trávníčkovho kvarteta. Práve na popud tohto pedagóga sa stal členom sláčikového kvarteta One To Three Quartett, s ktorým v apríli roku 2007 získal 2. miesto na súťaži slovenských konzervatórií.

             Aj napriek prehlbujúcemu vzťahu ku klasickej hudbe ostal verný aj ľudovej hudbe. Stal sa externým členom profesionálneho reprezentačného telesa OS SR, VFS Jánošík, kde sa zoznámil s ďalšími skvelými hudobníkmi. Práve s niektorými z nich a s bývalými členmi Vígľašskej ľalie (Michal Budinský, Slavomír Šurina) sa stal zakladateľom úspešnej formácie Temperament Cimbal Orchestra. S týmto telesom sa venujú interpretácií folklóru rôznych európskych národov v zaujímavých, netradičných úpravách. Po maturite na Konzervatóriu J. L. Bellu nastúpil na Fakultu múzických umení Akadémie Umení v Banskej Bystrici, kde vyštudoval hru na husliach u Mgr. Art. Petra Strenáčika.

            Okrem spomínaných aktivít bol externým členom orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici a účinkuje aj v rôznych komorných orchestroch a telesách ako hráč na husle. V roku 2010 bol oslovený ku spolupráci s ľudovým orchestrom SĽUK-u.  Taktiež je vyhľadávaný štúdiový hudobník. Nahral niekoľko CD s rôznymi ľudovými hudbami a telesami.

Zoznam nahratých CD: Vígľašská ľalia, Vianoce 2000, A v Rejdovej (O. Molota, M. Brdárska), Hore na Budinej (O. Molota, M. Gábor), Vrchárske prsty a Súboj primášov (Vrchársky orchester J. Pecníka), Generácie Podpoľania, Piesne Regiónov, Vianoce v Detve ( Ľ.H. J. Hazlingera), Cez Podzámčok tečie bystrá vodička (O.Molota), Keď som išiel popod chotár(O.Molota), FS Bystrina, Na potulkách(Temperament Cimbal Orchestra), Vrchárska pieseň (Roman Malatinec a muziky z Podpoľania), Jaroslav Harazin a Temperament Cimbal Orchestra.
mo
 
Reklamný panel
Reklamný panel

Anketa

Ktoré z našich vydaných CD sa Vám najviac páči?