Home Ponuka

Ponuka umeleckej produkcie

ccc1. Na Potulkch

Ide odynamick program, vktorom ?inkuje Temperament Cimbal Orchestra spolu so svojimi slistami atane?nou skupinou. Program, ako u znzvu vyplva,.....?taj viac

 

2. ?arovn Vianoce

Vianoce s jedny znajkrajch sviatkovvroku, apreto si zaslia ve?k pozornos?. Temperament Cimbal Orchestra Vm pribli ich ?aro akrsu. Spolu so svojimi slistami....?taj viac

spool3. Spolo?ensk podujatia

Temperament Cimbal OrchestraVm ponkahudobn produkciupri rznych prleitostiach (mestsk oslavy a vro?ia, festivaly,kultrne podujatia,firemn akcie, plesy, ve?ierky, konferencie).....?taj viac

4. Realizovanie CD nosi?ov

Temperament Cimbal Orchestra je ve?mi flexibiln teleso, ?o potvrdilo pri ve?a projektoch, na ktorch sa podie?alo. Vetci ?lenovia s vyh?advan tdiov hr?i amaj dostatok sksenost...?taj viac

!!!Teme sa na spoluprcu a realizciu Vaich predstv!!!

Reklamný panel
Reklamný panel

Anketa

Ktor z naich vydanch CD sa Vm najviac p?i?