Home O ns

?lenovia Temperament Cimbal Orchestra si slvnostnm koncertom v oktbri 2016 pripomenuli u 10 rokov svojej existencie, dsledkom ?oho sa stle viac dostvaj do povedomia ?i u laickej, ale aj odbornej verejnosti. Po?as psobenia sa udialo nieko?ko zmien vobsaden. Momentlne teleso tvoria tyria hudobnci: Michal O?apka, Michal Budinsk, Slavomr urina, Milan Gonda kontrabas. Vprpade potreby si prizvaj host na husle, prpadne klarinet. Repertor kapely tvor okrem slovenskho folklru aj klasick, modern, filmov, ale aj hudba obsahujc prvky swingu ?i jazzu. Prve takto irok zber rob kapelu zaujmavou apre mnohch posluch?ov mnohokrt u na prv po?utie rozpoznate?nou.

tco

Michal O?apka husle

Michal Budinsk cimbal

Slavomr urina viola

Milan Gonda kontrabas

Reklamný panel
Reklamný panel

Anketa

Ktor z naich vydanch CD sa Vm najviac p?i?